Search results

  1. Hornické listy : měsíčník   .  Chomutov :  Severočeské doly,  [1993]-
    Hornické listy
  2. Severočeský hnědouhelný revír včera a dnes : 1. sborník příspěvků k dějinám dolování a dělnického hnutí v severozáp. Čechách / Uspoř. Jan Měchýř   .  Praha :  Práce,  1969 . 210, [2] s.
    Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
    sklad E10/000