Search results

 1. „Hrad přepevný je Pánbůh náš.“ : saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury / Táňa Šimková   .  Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Praha : Scriptorium, 2018 . 333 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Abgemacht! : Sächsisch-Böhemische Grenzgeschichten = Narušitelé hranic : příběhy ze sasko-české hranice / Martin Krsek, Anett Lentwojt   .  Ústí nad Labem : Muzeum města Ústí nad Labem ; Dresden : Entwicklungsforum Dresden, 2018 . 37 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Aktuální populační situace se zaměřením na budoucí vývoj trhu práce na příkladu Euroregionu Elbe/Labe [rukopis] = The current demographic situation focused on the future development of the labor market in the Euroregion Elbe/Labe / Martin Teplý   .  2008 . 61 l., 2 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Als Weltbürger zu Hause in Sachsen / Hussein Jinah mit Sebastian Christ   .  Berlin : mikrotext, 2019 . 82 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. Analýza cestovního ruchu v česko-saském příhraničním prostoru [rukopis] / Ján Králik   .  2014 . 76 l., [12] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Analýza nákupního chování v česko-německé části Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa = Analyse des Konsumentenverhaltens im Tschechischen und Deutschen Teil der Euroregion Neisse - Nisa - Nysa / Jaroslava Dědková a kol.   .  [Liberec :  Technická univerzita v Liberci],  2010 . 133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Analýza systému zdravotnické záchranné služby v České republice (Ústecký kraj) a v Německu (Sasku) = Analyse des Rettungssystems in Tschechien (Bezirk Ústí) und in Deutschland (Sachsen) / koncept a redakce Markéta Knoppik, Martin Repko ; autoři Patrik Christian Cmorej, Martin Kubát, Martin Repko, Robert Schröder, Jan Trpišovský, Madeleine Wagner ; překladatel Petra Sochová, Martina Braun, Barbora Novotná, Petr Kumpfe, Eva Fielko   .  Dresden : Text & Dialog, 2020 . 216 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr90/000
 8. Archaeomontan 2013 : mezinárodní konference Kadaň, 26. až 28. září 2013 = Archaeomontan 2013 : Internationale Fachtagung Kadaň, 26. bis 28. September 2013 / Herausgegeben von Regina Smolnik   .  Dresden : Landesamt für Archäologie Sachsen, 2014  ©2014 . 226 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. historie FF00/100
 9. Archäologie Land Niedersachsen : 25 Jahre Denkmalschutzgesetz, 400 000 Jahre Geschichte / herausgegeben von Mamoun Fansa, Frank Both, Henning Haßmann   .  Stuttgart :  Theiss,  2004 . 688 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Archivnictví v Čechách, Durynsku a Sasku : příspěvky z odborné konference, Cheb 21.-23. května 2012 = Archivwesen in Böhmen, Thüringen und Sachsen : Fachtagungsvorträge, Eger 21.-23. Mai 2012   .  V Plzni :  Státní oblastní archiv,  2013 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.