Search results

 1. Analýza stavu využití plastů v okrese Rokycany [rukopis] / Pavel Čížek   .  2007 . 82 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Betlémářství na Rokycansku : (od 17. stol. po dnešek) / Jiřina Hánová   .  Rokycany :  Muzeum Dr. Bohuslava Horáka,  1999 . 28 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Cestovní ruch na Rokycansku [rukopis] / Petra Fišerová   .  2007 . 93 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Genetické aspekty svrchnokambrického vulkanismu v Křivoklátsko-Rokycanském komplexu = Genetic aspects of the Upper Cambrian Křivoklát-Rokycany volcanic complex / Petr Hradecký   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 24-26.
  article
 5. Historie obecného kronikářství na Rokycansku [rukopis] / Rostislav Judl   .  1994 . 54 listů, příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Královské svobodné město Rokycany : popis města i jeho okolí / sestavil Adolf Srb   .  [Brno] : GARN, 2016 . 114 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Kuřáctví ve vybraných ročnících základních škol v Rokycanech [rukopis] / Jana Kaufnerová   .  2003 . 37 s., 13 s. graf. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Petrografické složení a geneze železných rud v oblasti Březiny / Vladimír Skoček   .  Praha : ČSAV, 1963 . 108 stran, 1 složená příloha, 9 obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Politický a školní okres Rokycanský : na oslavu 50tiletého panování Jeho c. a k. Apoštol. Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.   .  [Brno] : Garn, 2016 . 422 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Pracovně podmíněná migrace a trh práce na regionální úrovni - na příkladu Rokycanska / [rukopis] Jana Aubrechtová   .  2005 . 75 l., v l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.