Search results

 1. Agrotechnické zásahy na převýšených výsypkách v SHR a HDBS / Ctirad Patejdl, Vladimír Šantora ; vyd. Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství, Praha   .  Praha :  Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství,  1970 . 40 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Bergbaufolgelandschaften im Lausitzer Revier   .  Senftenberg :  Lausitzer Braunkohle Aktiengesellschaft,  1994 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Deteriorizace a rekultivace krajiny / Stanislav Volný ; vyd. Vysoká škola zemědělská, Brno   .  Brno :  Vysoká škola zemědělská v Brně,  1989 . 187 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D50/000
 4. Doly Bílina : z historie hornictví k současnosti dolování na Bílinsku / Jan Luxa a kol. ; vyd. Severočeské doly, Chomutov   .  Teplice :  NIS,  1997 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  Doly Bílina
 5. Ekologické principy obnovy krajiny SHP po skončení těžby : (čas. etapa III) / Marie Lafarová [a kol.] ; vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury, Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav výstavby a architektury,  1988 . 48 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 6. Ekologické principy obnovy krajiny SHP po skončení těžby : realizační výstup R 02. Sv. 2, Podklady pro územní systém ekologické stability krajiny : rámcové principy uspořádání následné struktury krajiny po vytěžení uhlí / Marie Lafarová [a kol.] ; vyd. Výzkumný ústav výstavby a architektury, Praha   .  Praha :  Výzkumný ústav výstavby a architektury,  1989 . 81 s., 1 list m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Ekologické využití Radovesické výsypky a jejího okolí / [rukopis] Gabriela Rusó   .  2005 . 117 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Grüne Halden im Ruhrgebiet   .  Essen :  Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk,  1974 . 223 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Grüne Halden im Ruhrgebiet : [měř.] 1:50 000   .  [S.l.] :  Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk,  1972 . 2 listy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Hodnocení antropogenních půd na vybraných lokalitách pánevní oblasti severních Čech / Jaroslava Vráblíková [a kol.] ; vyd. Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem. Fakulta životního prostředí   .  Ústí nad Labem :  [Univerzita J. E. Purkyně],  1999 . 78 s., 16 s. obr., tab., m. a graf. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100