Search results

 1. Detracta larva juris naturae : Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov / Martin Mádl, Anke Schlecht, Marcela Vondráčková   .  Praha :  Artefactum,  2006 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Malíř Václav Vavřinec Reiner a jeho působení na zámku v Duchcově : [rukopis] (příspěvek k rozvoji estetického cítění u žáků 1. stupně) / Eliška Dancová   .  2004 . 107 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Václav Vavřinec Reiner / Pavel Preiss ; Fot. [obr. V. V. Reinera:] Vladimír Fyman   .  Praha :  Odeon,  1971 . 138, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 4. Václav Vavřinec Reiner (1989-1743), Krajiny se zvířaty : motivy Orfea se zvířaty a sletu ptáků kolem sovy v malířství střední Evropy a českých zemí v baroku = Václav Vavřinec Reiner (1689-1743), Landscapes with animals : motifs of Orpheus and animals and birds flocking around an owl in the painting of Central Europe and the Czech lands in the baroque / Pavel Preiss ; [Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění]   .  Praha :  Národní galerie,  2000 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. Václav Vavřinec Reiner : dílo, život a doba malíře českého baroka. [1] / Pavel Preiss   .  Praha :  Academia : Národní galerie v Praze,  2013 . 598 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Václav Vavřinec Reiner : dílo, život a doba malíře českého baroka. [2] / Pavel Preiss   .  Praha :  Academia : Národní galerie v Praze,  2013 . s. 605 - 1199
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Václav Vavřinec Reiner : obrazy a fresky : zámek Duchcov, Valdštejnská rodová galerie / Pavel R. Pokorný, Pavel Preiss   .  Praha :  Propagační tvorba pro Památkový ústav v Ústí nad Labem,  1992 . 187 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 8. Valdštejnský špitál a Reinerova freska Nanebevzetí Panny Marie v Duchcově : obrazy a dokumenty / Marian Hochel   .  Opava :  [Slezská univerzita v Opavě],  2014 . 17, [439] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000