Search results

 1. Apokalypsa, aneb, Zpěv o naději / Luděk Rejchrt   .  Praha :  Kalich,  2006 . 263 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Básnické dílo Pavla Rejchrta [rukopis] / Filip Komberec   .  2013 . 138 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Cesta Karla Bartha / Luděk Brož   .  Praha :  Kalich : Ústřední církevní nakladatelství,  1988 . 180 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii Opera omnia. 9/II / vydali Martin Steiner ... [et al.]   .  Praha :  Academia,  2013 . 441 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. 5.Etika

  Etika / Dietrich Bonhoeffer ; přeložil Bohuslav Vik   .  Praha :  Kalich,  2007 . 456 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 6. Jak funguje moc / sborník příspěvků z kurzu pro kazatelky a kazatele ČCE, pořádaného Spolkem evangelických kazatelů v Praze 2017   .  Benešov : EMAN, 2018 . 112 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Jan Kalvín : pět set let od narození : sborník textů / Jakub Trojan ... [et al.] ; Marek Loužek (ed.)   .  Praha :  CEP - Centrum pro ekonomiku a politiku  2009 . 142 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Je jeden veliký kopec-- : výbor z díla II. / Martin Luther ; přeložili a uspořádali Hana Volná a Ondřej Macek   .  Praha :  Lutherova společnost  2010 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Jen jedenkrát v bibli : průzkum řeckých hapaxlegomen a dalších nesnadných textů Nového zákona / Jiří J. Otter   .  Praha :  Kalich,  2007 . 116 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace / Petr Pokorný   .  Praha :  OIKOYMENH,  2005 . 174 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100