Search results

 1. 90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost = 90 lat praskiej polonistyki - historia i współczesność / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová   .  Praha :  Karolinum,  2013 . 1 online zdroj (177 s.)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  90 let pražské polonistiky - dějiny a současnost
 2. Czeskie badania nad Polską w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej / Roman Baron, Roman Madecki, Jan Malicki et al.   .  Praha : Historický ústav, 2016 . 701 stran, lxxii stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Česká polonistická studia: tradice a současnost : (filologie, historie, politologie, právo) / Roman Baron, Roman Madecki a kolektiv   .  Praha :  Historický ústav,  2014 . 619 s., xx s obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století = Czeska polonistyka i polska bohemistyka na przełomie stuleci / [Stálá společná česko-polská komise humanitních věd při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvu národního vzdělávání a sportu Polské republiky ; redakce Mečislav Borák a Ryszard Gładkiewicz]   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,  2009 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Pokłosie komparatysty : studia o polskiej i czeskiej literaturze / Krystyna Kardyni-Pelikánová   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2007 . 290 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000
 6. Polonica 1997 : sborník příspěvků z VI. konference polonistů České republiky, Ostrava, 19.-20.1997   .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  1999 . 134 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Polonismy ve Slovníku česko-německém Josefa Jungmanna a jejich status ve slovní zásobě současné češtiny / Adéla Bělinová   .  2019 . 41 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100