Search results

 1. Alienation after Derrida / Simon Skempton   .  London ; New York :  Continuum,  c2010 . viii, 234 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Bibliografie českých vydání K. Marxe a B. Engelse / zprac. Jana Šustrová ; předml. Miluše Svatošová   .  Praha :  Svoboda,  1983 . 124 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Briefwechsel Januar bis Dezember 1851. Teil 1, Text / Karl Marx, Friedrich Engels   .  Berlin :  Dietz,  1984 . 557 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Briefwechsel Januar bis Dezember 1851. Teil 2, Apparat / Karl Marx, Friedrich Engels   .  Berlin :  Dietz,  1984 . s. 563-1108
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 5. Dva věrní přátelé / Jan Hostáň   .  Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970  Praha : Mír . 13 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Ekonomické učení Karla Marxe / [Autor:] Karel Kautsky ; Z něm. orig. [Ekonomische Lehren] přel. a závěr. pozn. k čes. vyd. [naps.] Lubomír Holub   .  Praha :  SNPL,  1958 . 196, [4] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 7. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844 / [Autor:] Karel Marx ; [Z něm. orig.] Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 přel. Jaroslava Pešková a Jiří Pešek, [který také naps.] doslov:krevolučnímu materialismu a komunismu   .  Praha :  Svoboda,  1978 . 195, [4] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E50/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. ERGO. 1/06, Marx - životnost iluze? : sborník příspěvků z konference konané v Ústí nad Labem 10.11.2005   .  Ústí nad Labem :  Univerzita J.E. Purkyně,  2006 . 138 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr11/000
 9. Filosofické sešity / V.I. Lenin   .  Praha :  SNPL,  1954 . 460, [4] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. Filozofie jazyka v díle K. Marxe a B. Engelse / Jan Petr   .  Praha :  Academia,  1980 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.