Search results

 1. 10+1 písnička z Litoměřicka / Ivo Vodička   .  Litoměřice : Ivo Vodička, 2019 . 1 zpěvník (30 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Aktuální trendy cestovního ruchu v okrese Litoměřice [rukopis] = The actual trends of tourism in Litoměřice district / Veronika Opavová   .  2010 . 104 l., [8] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza trhu práce na Litoměřicku se zaměřením na znevýhodněné skupiny obyvatelstva [rukopis] / Radka Poláková   .  2010 . 47 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza vývoje nezaměstnanosti v mikroregionu Litoměřicko v letech 2000-2007 [rukopis] / Veronika Kunertová   .  2010 . 60 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Antonín Janda - regionální historik na Litoměřicku [rukopis] / Kamila Heřmanovská   .  2014 . 97 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Antropogenní vliv na horninové prostředí Litoměřic a okolí [rukopis] / Jana Zajícová   .  2010 . 69 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Archeologické nálezy z Litoměřicka a z neznámých nalezišť ve sbírce teplického muzea / Peter Budinský   .  Teplice :  Kraj. muzeum,  1985 . 151 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Bezobratlí vybraných neovulkanických jeskyní (okres Litoměřice, SV Čechy) [rukopis] / Kateřina Antošová   .  2009 . 47 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Cestovní ruch Litoměřicka = Tourism in the Litoměřice region / Iveta Hejduková   .  2015 . 116 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Církevní a šlechtická heraldika na Litoměřicku : šlechtické a církevní erbovní památky na Litoměřicku od 16. století do roku 1945 / Petra Konupková   .  2015 . 182 listů, 28 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100