Search results

 1. Anežský klášter v Praze / Helena Soukupová   .  Praha :  Vyšehrad,  2011 . 461 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  volný výběr10/000
 2. Církev, žena a společnost ve středověku : sv. Anežka Česká a její doba   .  Ústí nad Orlicí :  Oftis spolu s Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem za podpory FF UHK,  2010 . 213 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. Klášter bl. Anežky Přemyslovny a obnova jeho / napsal Ferdinand Lehner   .  V Praze :  Nákladem Jednoty pro obnovu kláštera Bl. Anežky,  1896 . 18 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Proměny františkánské tradice : od teologie a filosofie ke kultuře a umění / Petr Hlaváček et al.   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu Akademie věd ČR, 2019 . 370 stran
  Proměny františkánské tradice
 5. Svatá Anežka Česká a velké ženy její doby = Die heilige Agnes von Böhmen und die großen Frauengestalten ihrer Zeit / Miroslav Šmied, František Záruba (ed.)   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2013 . 379 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Svatá Anežka Česká : princezna a řeholnice : [publikace s katalogem k výstavě / uspořádalo Arcibiskupství pražské ... et al. ; autoři úvodních textů Walter Annuß ... et al. ; editoři Vladimír Kelnar ... et al.]   .  [Praha :  Arcibiskupství pražské],  2011 . 342 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 7. Svatá Anežka Česká : život a legenda / Helena Soukupová   .  Praha :  Vyšehrad,  2015 . 477 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000