Search results

 1. A učil je v podobenstvích : Ježíšovy obrazné příběhy o životě z víry / Josef Imbach ; z německého originálu Und lehrte sie in Bildern: die Gleichnisse Jesu - Geschichten für heute ... přeložila Karla Korteová   .  Praha : Vyšehrad, 2016 . 203 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 2. Andrew Lloyd Webber a ženské postavy z jeho slavných muzikálů / Tereza Kovářová   .  2022 . 65 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Case reports of the Mormon Alliance [elektronický zdroj] .   .  Salt Lake City, Utah :  Mormon Alliance,  1996- . v.
  journal
 4. Cesta ke Kristu / Jacob Böhme ; z německého originálu Der Weg zu Christo ... přeložil Martin Žemla   .  Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 . 259 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Číst Bibli jako Ježíš / Richard Rohr ; z anglického originálu What do we do with the Bible? přeložil Jan Spousta   .  Brno : Barrister & Principal, 2021 . 63 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Doba Ježíše Nazaretského : historicko-teologický úvod do Nového zákona / Mireia Ryšková   .  Praha :  Karolinum,  2008 . 495 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Doba Ježíše Nazaretského : historicko-teologický úvod do Nového zákona / Mireia Ryšková   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019 . 536 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 8. Der gekreuzigte Mensch im Werk von Alfred Hrdlicka : unmittelbar anschauliche Intersubjektivität durch Leiblichkeit in der Kunst / Christian Walda   .  Wien :  Böhlau,  2007 . 403 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 9. Golgotha : sedm postních kázaní / kteráž dle Jean-Jeana sestavil a v lomnickém chrámu Páně přednesl Antonín Klos   .  V Praze :  Tiskem a nákladem Cyrillo-Methodějské knihtiskárny (J. Zeman a sp.),  1890 . 103 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 10. "Hledání Boží tváře" : Ježíš Nazaretský v pohledu Josepha Ratzingera - Benedikta XVI. / Pavel Frývaldský   .  Brno : Barrister & Principal ; Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020 . 157 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010