Search results

 1. Biografický slovník hudebních prefektů jezuitského řádu působících v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1556-1773 = Biographical dictionary of musical prefects of the Jesuit order active in Bohemia, Moravia and Silesia in the years 1556-1773 / Markéta Holubová   .  Praha :  Etnologický ústav Akademie věd České republiky,  2009 . 238 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Bohemia Jesuitica 1556-2006. Tomus 1 / ed. Petronilla Cemus ; in cooperatione cum Richard Cemus SJ ; ex commissione Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis et Provinciae Bohemiae Societatis Jesu   .  V Praze :  Karolinum,  2010 . 615 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Bohemia Jesuitica 1556-2006. Tomus 2 / ed. Petronilla Cemus ; in cooperatione cum Richard Cemus SJ ; ex commissione Facultatis Theologiae Catholicae Universitatis Carolinae Pragensis et Provinciae Bohemiae Societatis Jesu   .  V Praze :  Karolinum,  2010 . 623-1511 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře / Jan P. Kučera, Jiří Rak ; [vybrané texty z latinských originálů přeložili Martin Svatoš a Helena Businská]   .  Praha :  Vyšehrad,  1983 . 415 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 5. Co bylo po zrušení Tovaryšstva Ježíšova? : životopis Josefa Pignatelliho SJ / Leopold Škarek   .  Olomouc :  Refugium Velehrad-Roma,  2010 . 346 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Compass [elektronický zdroj] : a Jesuit journal.   .  Toronto :  [Upper Canada Province, Society of Jesus,  1983]- . v.
  journal
 7. Consuetudines. Assistentiae Germaniae I. / k vydání připravila Kateřina Bobková-Valentová.   .  Praha :  Historický ústav AV ČR,  2011 . 294 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Čeští jezuité objevují Nový svět : dopisy a zprávy o plavbách, cestách a živobytí z Ameriky, Filipín a Marián (1657-1741) / Pavel Zavadil (ed.) ; z latinských originálů vybral a přeložil Pavel Zavadil   .  Praha : Argo, 2015 . 831 stran, xvi stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 9. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618 / dle pramenů seps.Tomáš V. Bílek   .  Praha :  František Řivnáč [distributor],  1882 . cl, 672 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/010
  kat. historie FF00/100
 10. Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618. Část druhá / dle pramenů seps. Tomáš V. Bílek   .  Praha :  František Řivnáč,  1883 . s. [673-]1470
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/010