Search results

 1. Geologická mapa ČR. List 24 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1985- . 12 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/1200
 2. Mapa geofaktorů životního prostředí : Mapa významných krajinných jevů. List 24 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Ústřední ústav geologický   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1987- . 2 listy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/400
 3. Mapa geofaktorů životního prostředí : Signální mapa střetů zájmů. List 24 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Ústřední ústav geologický   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1987- . 5 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/600
 4. Mapa geochemie povrchových vod ČR. List 24 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1988- . 15 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/1600
 5. Mapa inženýrskogeologického rajonování ČR. List 24 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Ústřední ústav geologický   .  Praha :  Ústřední ústav geologický,  1986 . 6 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/800
 6. Mapa ložisek nerostných surovin ČR. List 24 : Měř. 1:50 000 / vyd. Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1986- . 15 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/1500
 7. Půdní mapa ČR. List 24 : Měř. 1:50 000 / [vyd.] Český geologický ústav   .  Praha :  Český geologický ústav,  1988- . 6 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E00/700
 8. Vlastivěda moravská. II. Místopis, Ivančický okres / napsal Augustín Kratochvíl   .  Brno :  GARN,  2007 . 368 s., [2] l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.