Search results

 1. Antické divadlo / Eva Stehlíková   .  V Praze :  Karolinum,  2005 . 383 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr11/000
 2. Antigoné ; Élektrá / Sofoklés ; [z komentovaných řeckých originálů ... přeložil Ferdinand Stiebitz]   .  Praha :  Artur,  2009 . 155 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. The Cambridge companion to Greek tragedy / edited by P.E. Easterling   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  1997 . xvii, 392 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Héraklés a jiné tragédie / Eurípidés ; [z řec. orig. přel. a pozn. opatř. Jaroslav Král, Jiří Klier a Helena Kurzová ; Předml. a úvody k jednotlivým dramatům naps. Jaroslav Král]   .  Praha :  Svoboda,  1988 . 477 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 5. Hippolytos a jiné tragédie / Eurípidés ; [přeložil Rudolf Mertlík ; předmluva Dana Slabochová]   .  Praha :  Svoboda,  1986 . 453 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 6. Křehkost dobra : náhoda a etika v řecké tragédii a filosofii / M.C. Nussbaumová ; [z anglického originálu ... přeložil Daniel Korte]   .  Praha :  OIKOYMENH,  2003 . 839 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 7. Odysseia / Homéros ; přeložil Otmar Vaňorný   .  Praha :  Rezek,  2007 . 451 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 8. Tragédie / Aischylos ; přeložil, poznámkami a průvodním slovem opatřil Julius Enders   .  Praha : Rezek, 2019 . 539 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Trójanky a jiné tragédie / Eurípidés ; [z řeckých originálů přeložili Ferdinand Stiebitz a Olga Valešová ; předmluva Eva Stehlíková]   .  Praha :  Svoboda,  1978 . 455 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 10. 10.Žáby

  Žáby : komoedie Aristophanova / Aristophanes ; přeložil Václav Nebeský.   .  V Praze :  Museum království Českého,  1870. . 113 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000