Search results

 1. Anežský klášter v Praze / Helena Soukupová   .  Praha :  Vyšehrad,  2011 . 461 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  volný výběr10/000
 2. Bohemia Franciscana : františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století / Martin Elbel   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2001 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 3. Cesta františkánského kněze Jana Bárty : Historická studie o knězi vězněném 16 let pro víru / Karel Dachovský   .  Praha :  Řád,  1991 [na obálce spr.] 1992 . 88 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 4. Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku / Petr Hlaváček   .  Praha :  Academia,  2005 . 218 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Františkánská cesta pro dnešního člověka / Chosé Antonio Merino ; přeložil a upravil C.V. Pospíšil   .  Olomouc :  Matice cyrilometodějská,  2001 . 87 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Františkánské misie v Číně : (13.-18. století) / Vladimír Liščák   .  Praha : Academia, 2015 . 475 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Františkánství v kontaktech s jiným a cizím / Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Ctirad V. Pospíšil et al. ; editor Petr Hlaváček   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta : Filosofia,  2009 . 265 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 8. Hyberni v Praze : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) / Jan Pařez, Hedvika Kuchařová   .  Praha :  Oswald,  2001 . 188 s., [4] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Chudoba a radost : františkánská tradice / William J. Short ; [z anglického originálu ... přeložila Mlada Mikulicová]   .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2003 . 152 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Město a klášter : františkánský konvent v raně novověké Olomouci / Martin Elbel   .  Praha : NLN, s.r.o., 2017 . 234 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100