Search results

 1. Anežský klášter v Praze / Helena Soukupová   .  Praha :  Vyšehrad,  2011 . 461 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
  volný výběr10/000
 2. Bohemia Franciscana : františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století / Martin Elbel   .  Olomouc :  Univerzita Palackého, Katedra historie Filozofické fakulty,  2001 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 3. Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku / Petr Hlaváček   .  Praha :  Academia,  2005 . 218 s., [8] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Hyberni v Praze : dějiny františkánské koleje Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze (1629-1786) = Éireannaigh i bPrág / Jan Pařez, Hedvika Kuchařová   .  Praha :  Oswald,  2001 . 188 s., [4] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Libri catenati Egrenses : knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku / k vydání připravili Kamil Boldan a Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2013 . 358 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Město a klášter : františkánský konvent v raně novověké Olomouci / Martin Elbel   .  Praha : NLN, s.r.o., 2017 . 234 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100