Search results

 1. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách = Anthropological analysis of the early medieval population from Dolní Věstonice – Na Pískách / Ivana Jarošová, Martina Fojtová, Zdeněk Tvrdý - eds.   .  Brno :  Moravské zemské muzeum,  2012 . 153 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic - Na Pískách
 2. Dolní Věstonice - Pavlov / Jiří A. Svoboda   .  Praha : Academia, 2016 . 399 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Dolní Věstonice : tábořiště lovců mamutů / Bohuslav Klíma   .  Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1983 . 176 stran, 24 stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
 4. Dolní Věstonice : Výzkum tábořiště lovců mamutů v letech 1945-1947 / Antonín Knor, Vojen Ložek, Josef Pelíšek, Karel Žebera   .  Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953 . 87 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 5. Die Erforschung der Höhle Švédův stůl 1953-1955 : [Sborník] / Übersetzung [z češ. do něm.] E. und R. Tichý, J. Gruna ; Zeichnungen: B. Klíma, H. Železňáková ; Photoaufnahmen: J. Škvařil, B. Klíma, O. Plaňava   .  Brno :  Krajské nakladatelství,  1962 . 297, [1] .s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 6. Malakostratigrafie pleistocenních svahovin u Dolních Věstonic (CHKO/BSR Pálava) = Malacostratigraphy of Pleistocene slope sediments at Dolní Věstonice (Protected Landscape Area/Biosphere Reserve Pálava) / Vojen Ložek   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 104-109.
  article