Search results

 1. České hrady, zámky a tvrze. Druhý díl, Severní Čechy / František Alexandr Heber ; [přeložila, úvodní studií a poznámkovým aparátem opatřila Irena Bukačová ; latinské texty přeložil Karel Beránek a Martin Svatoš, verše Vlasta Tafelová]   .  Praha :  Argo,  2006 . 40, 499, 23 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 2. Mostecko, Litvínovsko, Lounsko, Žatecko v historických studiích : sborník učitelských prací z kursů univerzitních extenzí v Mostě / [k vydání připravili Libuše Pokorná, Ivan Jakubec]   .  Most : [Praha] : [Liberec] :  Okresní muzeum v Mostě ; Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; Dialog,  2002 . 229 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B30/000
 3. Od břehů k horám : severočeská literární a umělecká scéna 90. let / uspořádal a k vydání připravil Milan Kozelka   .  Olomouc :  Votobia,  2000 . 664 s., [24] s. barev. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/200
  volný výběr20/000
 4. Osobnosti v dějinách regionu 2 : přednáškový cyklus   .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2005 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Pátá koróna : antologie severočeských literátů / [uspořádala Věra Bartošková ve spolupráci s Ladislavem Muškou a Patrikem Linhartem]   .  Duchcov :  Kapucín,  2004 . 61 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 6. Ústecký sborník historický   .  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  Ústí nad Labem :  ONV a Okresní archiv v Ústí nad Labem  Muzeum města Ústí nad Labem  Albis international  Universita J.E. Purkyně, Ústav humanitních studií  [1966]-
  Ústecký sborník historický