Search results

 1. Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře / Jan P. Kučera, Jiří Rak ; [vybrané texty z latinských originálů přeložili Martin Svatoš a Helena Businská]   .  Praha :  Vyšehrad,  1983 . 415 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 2. Bohuslav Balbín und die deutsche Version seiner Schrift "Diva Montis Sancti" / [rukopis] Alena Novotná   .  2003 . 70 l., [10] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Krásy a bohatství české země / Bohuslav Balbín ; úvodní studii napsala Zdeňka Tichá ; z latinského originálu přeložila, výbor uspořádala a poznámkami, ediční poznámkou a rejstříky opatřila Helena Businská   .  Praha : Panorama, 1986 . 351 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
 4. O Balbínovi dějepisci / Kamil Krofta   .  V Praze :  Melantrich,  1938 . 63 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Pamětní nápis Bernardu Ignácovi z Martinic : výběr textů / Bohuslav Balbín ; k vyd. připravil, vybral a z lat. přel. Josef Hejnic ; typografie Zbyněk Kočvar   .  Praha :  Vyšehrad,  1988 . 144 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
 6. Rozmanitosti z historie Království českého / Bohuslav Balbín ; z latinského originálu Miscellanea historica regni Bohemiae..., Decadis I., liber I naturalis ... přeložil Jiří A. Čepelák a komentáři opatřili Stanislav Komárek, Václav Cílek a Jiří A. Čepelák   .  Praha : Academia, 2017 . 614 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 7. Rozprava krátká, ale pravdivá / Bohuslav Balbín ; [s přihlédnutím k vydáním z roku 1869 a 1923 přeložil, vysvětlivky, doslov a ediční poznámku napsal Milan Kopecký]   .  Praha :  Odeon,  1988 . 213 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. historie FF00/100
 8. Rozprava krátká, ale pravdivá : obrana / Bohuslav Balbín ; [s přihlédnutím k vydáním z roku 1869 a 1923 z latiny přeložil, vysvětlivky, doslov a ediční poznámku napsal Milan Kopecký]   .  Brno :  Blok,  1997 . 207 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
  kat. bohemistiky PF00/200
 9. Rukověť humanitních disciplín / Bohuslav Balbín ; k vydání připravila, komentářem a poznámkami opatřila a z latinského originálu s použitím překladu Bohumila Ryby přeložila Olga Spevak = Verisimilia humaniorum disciplinarum / Bohuslai Balbini ; editit, commentario notisque instruxit et in linguam Bohemicam post Bohumil Ryba vertit Olga Spevak   .  Praha :  KLP,  2006 . xxxviii, 696 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000