Search results

 1. Bioindikátory kvality vodních ekosystémů - hodnocení kvality řeky Bíliny [rukopis] / Jana Grümannová   .  2007 . 70 l., [40] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Mapování upravenosti říčního koryta řeky Bíliny se zaměřením na riziko povodní / Jakub Jelen   .  2015 . 88 stran, 24 nečíslovaných stran příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Možnosti převedení zatrubněné části řeky Bíliny v úseku Chomutov - Most do přirozeného koryta / [rukopis] Ladislav Zeman   .  2005 . 86 s
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Ovlivnění řeky Bíliny Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a.s. v ukazatelích NEL (nepolárníextrahovatelné látky) a PAL-A (anionaktivní tensidy) / [rukopis] Miroslav Hlávka   .  2003 . 58 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Projekt Ohře a Bílina : účast občanů ve věcech ochrany vodstva v severních a západních Čechách / ÖkoProjekt ElbeRaum, Drážďany   .  Drážďany :  ÖkoProjekt ElbeRaum,  1994 . 56 s., 6 s. obr., tab. a m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 6. Přirozené šíření rodu Ulmus v podmínkách povodí Doubravy a Bíliny / [rukopis] Lenka Nováková   .  2003 . 84 s., 21 s. m. příl., 1 l. vol. m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/200
 7. Rekostrukce historického vývoje území v okolí bývalého města Most [rukopis] / Jiří Kopecký   .  2014 . 74 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Revitalizace Bohosudovského potoka ve zvoleném úseku / [rukopis] Radka Zahrádková   .  2005 . 68 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Revitalizace Mračného potoka [rukopis] / Václav Polák   .  2009 . 162 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Revitalizace řeky Bíliny v okolí obce Lysec / [rukopis] Miroslav Holata   .  2005 . 67 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.