Search results

 1. Aleš Brunclík / autogramiáda: Alexander Hemala : 6.3.-13.4.2015, Galerie výtvarného umění v Náchodě / autor [textu] katalogu ... Vlastislav Tokoš   .  V Náchodě : Galerie výtvarného umění, 2014 . 8 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 2. Alžběta Skálová : ilustrace a autorské knihy / autor [textu] katalogu a výstavy Vlastislav Tokoš   .  V Náchodě : Galerie výtvarného umění, 2014 . 8 nečíslovaných stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. K.O.V. Studio : concept, object, meaning : seven years = Ateliér K.O.V. : koncept, objekt, význam : sedm let / Eva Eisler (ed.)   .  Praha : UMPRUM, 2015 . 239 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Postlisabonské procesy v Evropské unii / Markéta Pitrová a kol.   .  Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014 . 1 online zdroj (379 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Postlisabonské procesy v Evropské unii
 5. Vliv sociálního kapitálu na regionální ekonomiku na příkladu spolupráce obcí v Jihočeském kraji / Jiří Dušek   .  České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2020 . 405 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Zdroje resilience a problémy s přizpůsobením u dospívajících / Jan Sebastian Novotný   .  Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015 . 223 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.