Search results

 1. Česká republika 2004-2006 : rámec podpory Společenství   .  Praha :  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,  2004 . 206 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 2. Efektivita výběru a správy majetkových daní [rukopis] = Effectiveness of collection and administration of property taxes / Petr Strom   .  2008 . 43 l., [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Mediální obraz sociálního pracovníka [rukopis] = Media portrayal of the social worker / Lenka Prokopcová   .  2008 . 62 l., [1] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Možnosti obcí při čerpání finančních prostředků z fondů EU [rukopis] / Romana Šedivá   .  2007 . 59 l., 11 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Porovnání programovacích období 2004-2006 a 2007-2013 z hlediska čerpání finančních prostředků České republiky [rukopis] = Comparison of programming terms 2004 - 2006 and 2007 - 2013 from the standpoint of drawing financial resources of the Czech Republic / Veronika Pokorná   .  2008 . 45 l., 10 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Průvodce podnikatele Operačním programem Průmysl a podnikání : motivace, invence, podnikání   .  Praha :  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky,  2004 . 80 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Příklady dobré praxe : úspěšné projekty strukturálních fondů EU a dotací ČR   .  Praha :  UniCredit Bank Czech Republic,  2008 . 116 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 8. Scientific committees on consumer products, on emerging and newly identified health risks, on health and environmental risks 2004 - 2006 opinions [elektronický zdroj]   .  [Luxembourg] :  Office for Official Publications of the European Communities,  [2007] . 1 elektronický optický disk (CD-ROM)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 9. Strukturální fondy Evropské unie (Srovnání zkrácného programovacího období 2004-2006 a stávajícího programovacího období 2007-2013) [rukopis] = Structural funds (comparison ot the shortened program period of 2004-2006 and the current period of 2007-2013) / Markéta Drahošová   .  2008 . 46 l., 19 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Zhodnocení využití OP RVMZ v regionu NUTS II (Severozápad) v plánovacím období 2004 - 2006 [rukopis] = Evaluation of utilization of OP RDMA in the region NUTS II (Northwest) for the planning period of 2004 - 2006 / Jitka Kršňáková   .  2008 . 75 l., 24 l. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.