Search results

 1. Als die Deutschen weg waren was nach der Vertreibung geschah: Ostpreussen, Schlesien, Sudetenland mit Beiträgen von Adrian von Arburg ... [et al. ]   .  Reinbek bei Hamburg :  Rowohlt Taschenbuch Verlag,  2007 . 314 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
  kat. historie FF00/100
 2. Das Berliner Stadtschloss : Geschichte und Zerstörung / Bodo Rollka, Klaus-Dieter Wille   .  Berlin : Haude & Spener, 1987 . 107 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Bibliografie české linguistiky za léta 1945-1950 : jazykověda obecná, indoevropská, slovanská a česká / zprac. Zdeněk Tyl ; věd. red.: Bohuslav Havránek   .  Praha :  ČSAV,  1955 . 360, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
 4. Dominikánský klášter v Jablonném v Podještědí v letech 1945-1950 / [rukopis] Jaroslav Slabý   .  1999 . 71 listů, [52] listů příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Dům na skále. 1, Církev zkoušená : 1945 - začátek 1950 / Václav Vaško   .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2004 . 255 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  FÚ - Minárik Ph.D.00/100
 6. Generace 45 / uspořádali Jaromír Hořec a Miroslav Sígl   .  Praha :  Riopress,  1997 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Internační, sběrné a pracovní tábory na Děčínsku po druhé světové válce / [rukopis] Kateřina Chloubová-Fridrichová   .  1995 . 57 listů, obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Ministerium verbi : kázání o mši svaté, o posledních věcech člověka a o rozličných aspektech víry / Adolf Kajpr ; k vydání připravil Vojtěch Novotný   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017 . 1 online zdroj (526 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 9. Nalezená minulost / Jan Machoň ; Fot. ... St. archeologický úst., odbočka v Brně   .  Brno :  Kraj. nakl. KNV,  1951 . 96, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 10. Němečtí váleční zajatci v českých zemích 1945-1950 : (nástin vybraných problémů) / Tomáš Staněk   .  Opava :  Slezské zemské muzeum,  2011 . 212 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000