Search results

 1. Americká stopa české Maffie : vzájemná korespondence prvního československého vyslance v USA Bedřicha Štěpánka s kancléřem prezidenta republiky Přemyslem Šámalem (1921-1938) / Jan Hálek (ed.).   .  Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 617 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Dějiny českého divadla 2 : česká divadelní avantgarda (vybrané kapitoly) : studijní text pro kombinované studium / Helena Spurná   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 42 s.
  Dějiny českého divadla 2
 3. Paměti. 1. 1921-1938 / Václav Černý ; [k vyd. připravila a rejstříkem opatřila Hana Pospíšilová ; ediční pozn. a vysvětl. Nora Obrtelová ; přebal, vazba a graf. úprava Boris Mysliveček]   .  Brno :  Atlantis,  1994 . 394 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B40/000
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Policejní relace o schůzích KSČ z let 1921-1938 : Katalog k signaturám P 73/31 a P 87/23 z fondu Presidium policejního řed. Praha. Část 2, Období 1933-1938 / Zprac. Irena Malá a Jiří Života   .  Praha :  Min. vnitra,  1963 . s. 426-831, [1] s.
  book
 5. Prosazení leninského pojetí masovosti KSČ v letech 1921-1938 : Stud. pomůcka pro učitele a aspiranty oborů marxismu-leninismu na vys. školách / Miroslav Čihák   .  Praha :  SPN,  1978 . 160, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
 6. V bojích se zocelila KSČ / [Sest.] Ústav dějin KSČ   .  Praha :  SNPL,  1956 . 557, [11] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.