Search results

 1. Antologie textů k dějinám české literární kritiky II : (1. polovina XX. století) / Petr Hrtánek (ed.)   .  Ostrava :  Ostravská univerzita v Ostravě,  2009 . 95 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 2. Automatická madona : antologie Skupiny Ra / Michal Bauer (ed.)   .  Praha :  Akropolis,  [2012?] . 760 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Bytosti odnikud : metamorfózy akademických principů v malbě první poloviny 20. století v Čechách / Marie Rakušanová   .  Praha :  Academia,  2008 . 508 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr20/000
 4. Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století : hledání východisek : [české křižovatky v evropských dějinách 1918-1938-1948-1968 : 2. svazek / editor svazku] Jan Němeček a kol.   .  Praha :  Historický ústav,  2010 . 489 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 5. Český komiks 01. poloviny 20. století / Helena Diesing   .  Praha :  Verzone,  2011 . 359 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr20/000
 6. Deutschsprachige kulturelle Presse Transsilvaniens : Einblicke in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und in die Zwischenkriegszeit / Bianca Bican   .  Zürich ; Berlin ; Münster : LIT, [2013]  ©2013 . 174 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 7. Dopisy Dr. Milady Horákové : z pankrácké cely smrti 24.-27.6 1950   .  Praha :  Klub Dr. Milady Horákové v nakl. EVA,  2013 . 56 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Dopisy Milady Horákové : Pankrác 24. 6.-27. 6. 1950 / [Úvod a doslov] Zdeněk Urbánek ; Typografie Clara Istlerová   .  Praha :  Lidové noviny,  1990 . 79 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Druhý odboj (1939-1945) : svědectví a úvahy / Vlastimil Klíma ; Robert Kvaček, Josef Tomeš a kolektiv (editoři)   .  Praha : Masarykův ústav a archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 . 394 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Druhý proces : Milada Horáková a spol. - rehabilitační řízení : 1968-1990 / Karel Kaplan   .  V Praze :  Karolinum,  2008 . 582 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  kat. politologie a filozofie FF00/100