Search results

 1. American Poetry and Poets of Four Centuries : určeno pro posl. filozof. fak. a pro postgrad. studium / Josef Jařab   .  Praha :  SPN,  1989 . 287 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000
  volný výběr01/000
  book
 2. Atlas českých dějin. 2. díl, Od r. 1618 / Eva Semotanová ; ilustrovali Dagmar Ježková a Jiří Petráček   .  Praha :  Kartografie,  2003 . 84 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr01/000
  Atlas českých dějin
 3. August Švagrovský a jeho sbírka / Miroslava Hlaváčková   .  Roudnice nad Labem :  Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,  2008 . 189 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  August Švagrovský a jeho sbírka
 4. Betlémářství na Rokycansku : (od 17. stol. po dnešek) / Jiřina Hánová   .  Rokycany :  Muzeum Dr. Bohuslava Horáka,  1999 . 28 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  Betlémářství na Rokycansku
 5. Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby : 17.-20. stol.. 2. díl / Petr Klučina, Andrej Romaňák, Karel Richter   .  Praha :  Naše vojsko,  1984 . 337 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
  book
 6. Dějepis pro desátý ročník / Zprac. Jaroslav Charvát, Marie Pravdová, Vladimír Soják   .  Praha :  SPN,  1961 . 186, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  book
 7. Dějepis pro I. a II. (desátý) ročník středních všeobecně vzdělávacích škol / Jaroslav Charvát, Marie Pravdová, Vladimír Soják   .  Praha :  SPN,  1965 . 186, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  book
 8. Dejepis : učebné texty pre 10. postupný ročník všeobecnovzdelávacích škôl / [podľa sovietskych učebníc: Dejiny novoveku A.V. Jefimova a Dejiny SSSR A.M. Pankratovej sprac. Marie Pravdová ; preložili Ľudovít Lašan a Frant. Hatvani]   .  Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1954 . 244 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  book
 9. Dějiny Francouzské komunistické strany / redakce Jacques Duclos a François Billoux   .  Praha :  Svoboda,  1975 . 608, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  Dějiny Francouzské komunistické strany
 10. Dějiny novověku / Miroslav Hroch ; [mapy nakreslil Karel Zpěvák]   .  Praha :  Práce,  1998 . 168 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  Dějiny novověku