Search results

 1. Arte italiana : dal periodo paleocristiano alla fine Delĺ Ottocento. Volume quarto. Ľ Arte nei secoli XVII, XVIII e XIX / [Carlo Signorelli]   .  Milano :  Carlo Signorelli,  1929 . [159] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad A10/000
 2. Berní rula. Sv. 2. Díl 1, Popis Čech r. 1654 : Souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule : rekonstrukce ztracených částí ruly; hlavní změny statků do r. 1779, resp. 1848; seznam majitelů deskových statků; mapy krajského rozdělení Čech, komunikací a Kladska v době ruly / zpracoval Karel Doskočil   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1954 . 485 s.
  book
 3. Cestování v éře dostavníku : všední den na středoevropských cestách / Milan Hlavačka   .  Praha :  Argo,  1996 . 137 s., VIII s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Collectio Ecclesiae Březnicensis : catalogus collectionis operum artis musicae : [hudební sbírka děkanského kostela sv. Ignáce v Březnici] / composuit Jitřenka Pešková   .  Praha :  Supraphon,  1983 [i.e. 1984] . 381 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
 5. Česká sborová tvorba II : (baroko a klasicismus) / Stanislav Pecháček   .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2012 . 198 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. České pastorely / Jiří Berkovec ; fot. Miroslav Fejk ... [aj.] ; obálka, vazba a graf. úprava Ivo Urbánek   .  Praha :  Supraphon,  1987 . 297 s., [17] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F20/000
 7. Dějiny matematiky a fyziky v obrazech. Druhý soubor / Vladimír Malíšek   .  Praha :  Jednota čs. matematiků a fyziků,  1983 . 35 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. matematiky PřF00/100
  volný výběr01/000
 8. Dějiny novověku : učební text dějepisu pro 10. postup. ročník všeobec. vzdělávacích škol a školy pedagog / Podle sovět. učebnic Dějiny novověku A.V. Jefimova a J.S. Galkina a Dějiny SSSR A.M. Pankratovové a na zákl. učeb. osnov pro 6. až 11. postup. ročník všeobec. vzdělávacích škol upr. a zprac. Marie Pravdová ; [Z ruš.] přel. Anna Šourková   .  Praha :  SPN,  1956 . 229, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Dějiny světového divadla 2 : od baroka po realismus a naturalismus : studijní text pro kombinované studium / Helena Spurná   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2013 . 72 s.
  Dějiny světového divadla 2
 10. Diference jako princip vědomí a její překonání : analýzy a interpretace k problematice vědomí a sebevědomí v německé filosofii od Wolffa po Hegela / Jindřich Karásek   .  Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2021 . 425 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000