Search results

 1. -et in Hollandia ego- : holandské malířství 17. století a raného 18. století ze sbírek Národní galerie v Praze / Hana Seifertová, Anja K. Ševčík ; [výstavu připravila Národní galerie v Praze, Sbírka starého evropského umění]   .  Praha :  Národní galerie,  1998 . 129 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 2. „Neznalé“ báby a „vzdělaní“ lékaři? : konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí / Hana Jadrná Matějková   .  Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016 . 190 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Aby živnosti své k užitku tím lépe hleděti mohli : společenské postavení a majetkové poměry pražských malířů v epoše baroka / Tomáš Sekyrka   .  Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2021 . 235 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Action, emotion and will / by Anthony Kenny.   .  London : Routledge & Kegan Paul, 1963. . vii, 245 stran.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 5. American literature. Volume 1, The 17th and 18th Centuries : an anthology with critical introductions   .  New York :  Washington Square Press,  1966 . 755 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Anglie posledních Stuartovců 1658-1714 / Martin Kovář   .  Praha :  Karolinum,  1998 . 272 s., 32 obr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Antonio Vivaldi / Michael Talbot ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Novotná]   .  Praha :  Vyšehrad,  2014 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Aretinova mapa Českého království / Eva Novotná, Mirka Tröglová Sejtková, Miroslav Čábelka, Josef Paták   .  Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021 . 241 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 9. Ars naturam adiuvans : sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka / [editor Jiří Kroupa]   .  Brno :  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,  2003 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 10. Až do předsíně nebes : čtrnáct studií o baroku našem i cizím / Václav Černý   .  Praha :  Mladá fronta,  1996 . 457 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.