Search results

 1. Anglie posledních Stuartovců 1658-1714 / Martin Kovář   .  Praha :  Karolinum,  1998 . 272 s., 32 obr.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Antonio Vivaldi / Michael Talbot ; [z anglického originálu ... přeložila Kateřina Novotná]   .  Praha :  Vyšehrad,  2014 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. Ars naturam adiuvans : sborník k poctě prof. PhDr. Miloše Stehlíka / [editor Jiří Kroupa]   .  Brno :  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity,  2003 . 211 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. 4.Bach

  Bach / Tim Dowley ; translated from english by Eva Horová   .  Bratislava :  Champagne Avantgarde,  1994 . 134 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Barok a rokoko / Michael Kitson ; [z angličtiny přeložil Klement Benda ; doslov napsal Pavel Preiss]   .  Praha :  Artia,  1972 . 185 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad F10/000
  kat. historie FF00/100
 6. Barok a rokoko / Ludmila Kybalová   .  Praha :  Lidové noviny,  1997 . 235 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/010
  HI - Hrubá doc.00/100
  kat. historie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
 7. Barokní afektová teorie / Sylvia Georgieva   .  Praha :  Akademie múzických umění v Praze,  2013 . 285 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
  HV - Zelenková dr.00/100
 8. Barokní architektura v Čechách / Petr Macek, Richard Biegel, Jakub Bachtík (edd.) ; Vladimír Uher, Martin Micka (fotografie)   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze : Nakladatelství Karolinum, 2015  Příbram : Tisk PBtisk . 767 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr00/010
 9. Barokní náboženská bratrstva v Čechách / Jiří Mikulec   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2000 . 154 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  kat. historie FF00/100
 10. Barokní sloh / Petr Dvořáček   .  Praha :  Levné knihy KMa,  c2005 . 191 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F10/000
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  volný výběr21/000