Search results

 1. (Králové)hradecké městské kanceláře do roku 1620 / Jana Vojtíšková, Vít Šebesta   .  Hradec Králové ; Ústí nad Orlicí :  Oftis,  2013 . 368 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Cizozemci a spoluobyvatelé : udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské / Marek Starý   .  Praha : Auditorium, 2018 . 767 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. České dějiny raného novověku I. : doba předbělohorská (1526-1620) / Marek Vařeka   .  Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016 . 85 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Kroniky českých měst z předbělohorského období : úvod do studia městského kronikářství v Čechách v letech 1526-1620 / Marie Tošnerová   .  Praha :  Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky,  2010 . 295 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Přehled československých dějin od nástupu Habsburků do Bílé hory / František Kavka   .  Praha :  ÚV KSČ,  1955 . 41, [2] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E20/000