Search results

 1. Je jeden veliký kopec-- : výbor z díla II. / Martin Luther ; přeložili a uspořádali Hana Volná a Ondřej Macek   .  Praha :  Lutherova společnost  2010 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Kdybych měl nekonečně světů-- : výbor z díla I. / Martin Luther ; přeložili a uspořádali Hana Volná a Ondřej Macek   .  Praha :  Lutherova společnost,  2008 . 230 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 3. Lidská monstra : (Vokabulář zvaný Lactifer IV) / Jan Vodňanský ; edice a překlad Hana Šedinová = De monstruosis hominibus : (Vocabularius dictus Lactifer IV) / Iohannes Aquensis ; edidit et traduxit Hana Šedinová   .  Praha :  OIKOYMENH,  2013 . cxxiv, 249 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
 4. Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic : katalog inkunábulí roudnické lobkovické knihovny / Kamil Boldan, Emma Urbánková   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2009 . 902 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 5. Úřední jednolistové tisky jagellonského věku / Kamil Boldan   .  Praha : Národní knihovna České republiky, 2016 . 176 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100