Search results

 1. Eschatologie v díle Jana Husa / Lucie Mazalová   .  Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015 . 1 online zdroj (370 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 2. Hranice pravdy / František Šmahel. Husovy Listy z Kostnice / podle edice Bohumila Ryby   .  Praha : Argo, 2015 . 269 stran, xvi stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  volný výběr10/000
 3. Interpretace a kritika díla Jana Husa / Martin Šimsa (ed.)   .  Ústí n. Labem : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, 2016 . 288 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr10/000
 4. Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích : studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414 / Jindřich Marek   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2011 . 260 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 5. Jan Hus očima krejčího Ondřeje a panny Anežky / Tomáš Němeček ; nakreslil Tomáš Chlud   .  Praha : Mladá fronta, 2015 . 151 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Jan Hus v představách šesti staletí a ve skutečnosti / Jaroslav V. Polc   .  Vranov nad Dyjí : A.M.I.M.S., 2015 . 128 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Listy z Kostnice / Jan Hus ; do současné češtiny převedl Alexandr Flek   .  Praha : Biblion, 2015 . 165 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 8. Mistr Jan Hus a nábožensko-sociální proudy doby / Antonín Bouček   .  Praha :  Ústřední dělnické knihkupectví, nakl. a antikvariát (Ant. Svěcený),  [1919?] . 30 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 9. Mnich za časů renesance / Jan Stejskal   .  Olomouc : Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2017 . 184 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 10. Polemika o kalich mezi teologií a politikou 1414-1431 : předpoklady basilejské disputace o prvním z pražských artikulů / Dušan Coufal   .  Praha :  Kalich,  2012 . 326 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100