Search results

 1. 1000 mistrovských děl evropského malířství 1300-1850 / Christiane Stukenbrock, Barbara Töpper ; [z německého originálu ... přeložily Michaela Váňová, Anna Vachudová]   .  V Praze :  Slovart,  2008 . 1008 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr11/000
 2. Antologie z dějin českého a slovenského filozofického myšlení : (do r.1848)   .  Praha :  Svoboda,  1981 . 679 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  sklad E70/000
  kat. historie FF00/100
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 3. -- daz si ein recht puech solten haben -- : kodikologische, kunsthistorische, paläographische und restauratorische Analysen zum Wiener Eisenbuch (14. - 19. Jahrhundert) / Ferdinand Opll (Hg.) ; mit Beiträgen von Zita Breu ... [et al.]   .  Innsbruck :  StudienVerlag,  2010 . 176 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 4. Dějiny literatury české. Díl 1, Od nejstarších dob do probuzení politického / Jan Jakubec   .  Praha :  Jan Laichter,  1929 . xix, 986 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  sklad E10/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 5. Gramatická terminologie předobrozenská / Naděžda Bayerová   .  Praha :  SPN,  1980, [na tit. listu nespr.] 1979 . 127, [2] s. [11] s. fot. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Jan Nepomucký : česká legenda / Vít Vlnas   .  Praha ; Litomyšl : v Praze :  Paseka ; Národní galerie,  2013 . 360 s., [24] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Město a intelektuálové : od středověku do roku 1848 : sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze / sestavili Olga Fejtová, Václav Ledvinka a Jiří Pešek s redakční radou   .  Praha :  Scriptorium : Archiv hlavního města Prahy,  2008 . 1133 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Milešov - historie, kulturní památky a jejich dokumentace : katalog výstavy Milešov ve středověku a raném novověku / Kamil Podroužek, Vilém Zábranský a kol.   .  Ústí nad Labem : Národní památkový ústav ÚOP v Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015 . 75 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Moskva - Třetí Řím : od ideje k symbolu / Pavel Boček a kolektiv   .  Praha : NLN, 2019 . 346 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 10. Proto-industriální železářství v českých zemích : Robota a jiné formy nucené práce v železářských manufakturách / Milan Myška   .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  [1992] . 164 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000