Search results

 1. Album pozdně středověkého písma. Východní Čechy. Svazek XIII. = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia orientalis. Volumen XIII. / [Hana Pátková]   .  Dolní Břežany :  Scriptorium,  2013 . 28 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  Album pozdně středověkého písma
 2. Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí = Without borders : art in the Ore Mountains between the gothic and renaissance / překlad Linda Leffová   .  V Praze : Národní galerie, 2015 . 239 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  VP - Kuriš MgA.00/100
 3. Bez hranic : umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí   .  V Praze : Národní galerie, 2015 . 787 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 4. Bratrstvie ke cti Božie : poznámky ke kultovní činnosti bratrstev a cechů ve středověkých Čechách / Hana Pátková   .  Praha :  KLP-Koniasch Latin Press : Ústav pro klasická studia AV ČR : Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě,  2000 . 213 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  HI - Hrubá doc.00/100
 5. Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku   .  Praha :  Karolinum,  2003 . 285 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. České umění gotické / [katalog zpracovali Jaromír Homolka a Ladislav Kesner ; snímky Tibor Honty, Vladimír Fyman a Boh. Vedral ; barevné fotografie Petr Paul]   .  Praha :  Národní galerie,  1964 . 75 s., 57 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Českokrumlovská latinská škola v době rožmberské / Josef Hejnic   .  Praha : Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1972 . 75 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
 8. Český humanismus / Milan Kopecký ; typografie Vlasta Machová   .  Praha :  Melantrich,  1988 . 282 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
 9. Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter zur Gegenwart. Band I, Einführung. Grundbegriffe. 14. bis 16. Jahrhundert / Peter von Polenz   .  Berlin :  de Gruyter,  2000 . xi, 385 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 10. Emotions in the heart of the city (14th-16th century) / Elodie Lecuppre-Desjardin & Anne-Laure Van Bruaene   .  Turnhout : Brepols, [2005]  ©2005 . viii, 298 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100