Search results

 1. Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře / Jan P. Kučera, Jiří Rak ; [vybrané texty z latinských originálů přeložili Martin Svatoš a Helena Businská]   .  Praha :  Vyšehrad,  1983 . 415 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. historie FF00/100
 2. Boží bojovník : Jan Žižka a husitská revoluce / Victor Verney ; z anglického originálu The warrior of God ... přeložila Dina Podzimková   .  Praha : Pavel Dobrovský - Beta s.r.o., 2021 . 316 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. The city, the duke and their banker : the Rapondi family and the formation of the Burgundian state (1384-1430) / Bart Lambert   .  Turnhout : Brepols, [2006]  ©2006 . xiii, 215 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 4. Codex Přemyslaeus : regesty z výpisů z dvorských register Václava IV. z doby kolem a po roku 1400 = Regesten aus den Auszügen von den Hofkanzleiregistern Wenzels IV. aus der Zeit um und nach 1400 / herausgegeben von Ivan Hlaváček   .  Praha :  Filosofia,  2013 . xlvi, 278 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 5. Čechy královny Anny : česká literatura a společnost v letech 1310-1420 / Alfred Thomas   .  Brno :  Host,  2005 . 260 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 6. Čechy na konci věků : apokalyptické myšlení a vize husitské doby / Pavlína Cermanová   .  Praha :  Argo,  2013 . 412 s., [16] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. České dějiny. Dílu II. část 6, Čechy v době Husově (1378-1415) / napsal F.M. Bartoš ; redigoval Kamil Krofta   .  Praha :  Jan Laichter,  1947 . 515 s. , xx s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E30/000
  kat. historie FF00/100
 8. České země za vlády Lucemburků : zrození zemí Koruny české : pro čtenáře od 10 let / Helena Mandelová ; ilustr. Pavel Major ; graf. úprava Václav Rytina   .  Praha :  Albatros,  1993 . 64 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy / Emanuel Michálek   .  Praha :  Academia,  1970 . 72, [1] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 10. Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech / edd. Lucie Doležalová, Michal Dragoun a Jan Ctibor   .  V Praze : Scriptorium, 2017 . 355 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/200
  volný výběr10/000