Search results

 1. Františkánské misie v Číně : (13.-18. století) / Vladimír Liščák   .  Praha : Academia, 2015 . 475 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 2. Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české / Lenka Bobková, Martin Čapský, Irena Korbelářová a kol.   .  Opava :  Ústav historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF Univerzity Karlovy v Praze,  2009 . 261 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  volný výběr10/000
 3. Hřích a strach : pocit viny na evropském Západě ve 13.až 18. století / Jean Delumeau   .  Praha :  Volvox Globator,  1998 . 722 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 4. Chrestomatie k vývoji českého jazyka (13.-18. století) / Jaroslav Porák   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1979 . 407 s., 21 s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F230/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr51/000
 5. Klášter na hranicích : kulturně historický obraz cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou / Alois Plichta ; [fotografie Adolf Rossi]   .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  1995 . 179 s., [60] s. il.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 6. Klosterleben und Stadtkultur im mittelalterlichen Wien : zur Architektur religiöser Frauenkommunitäten / Barbara Schedl   .  Innsbruck :  StudienVerlag,  c2009 . 408 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  rakouská knihovna10/000
 7. Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě / Renáta Modráková   .  Praha : Národní knihovna České republiky, 2022 . 611 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 8. Kult španělského kříže / Vítězslav Štajnochr   .  Praha :  Jan Petránek,  2011 . 149 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 9. Minulost a přítomnost knižní kultury ve Žďáře nad Sázavou / napsal Bohumír Lifka ; [v úpravě a s kresbami Karla Svolinského]   .  Brno : Krajské nakladatelství, 1964 . 164 stran, 18 stran obrazové přílohy
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 10. Mistři uměleckých řemesel / Karel Pokorný, Jiří Matoušek   .  Praha :  BB art,  2014 . 219 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.