Search results

 1. Čas odložil svůj šat : móda z rukopisů 11.-16. století / Renáta Modráková   .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2008 . 92 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku = Die Kapitel in den Ländern der böhmischen Krone und in Ungarn im Mittelalter = Chapters in the lands of the Bohemian Crown and in Hungary in the middle ages / sestavili Jan Hrdina a Martina Maříková   .  Praha :  Archiv hlavního města Prahy : Scriptorium,  2011 . 300 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF01/000
  Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku
 3. Rediscover : final conference proceedings : Prague, 15th September 2010 / [Doina Hendre Biro ... et al.]   .  Prague :  National Library of the Czech Republic,  2010 . 128 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Středověká hereze / Malcom Lambert ; [z anglického originálu ... přeložil Tomáš Vítek]   .  Praha :  Argo,  2000 . 598 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  kat. historie FF00/100
 5. Středověké malířství v Čechách / Jan Royt   .  Praha :  Karolinum,  2002 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
  kat. výtvarné kultury PF00/100
  HI - Velímský doc.00/100
  volný výběr20/000
 6. Středověké rukopisy v českých zemích : handbušek kodikologa / Michal Dragoun   .  V Praze : Scriptorium, 2018 . 189 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100
 7. Svaté války : dějiny křížových výprav / Christopher Tyerman ; [z anglického originálu ... přeložili Jiří Kasl a Tomáš Vrba]   .  Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2012 . 1041 s., [32] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100