Search results

 1. Das jüdische Jahr : Feste, Gedenk- und Feiertage / Susanne Galley   .  Münchenm : Verlag C.H. Beck, [2003]  ©2003 . 208 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 2. Mohou židovské svátky negativně ovlivnit osobnost dítěte? / [rukopis] Klára Houdová   .  2005 . 62 l., viii l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Praktický judaismus / Jisra'el Me'ir Lau ; [z anglického vydání ..., s přihlédnutím k hebrejskému vydání ... přeložil Jiří Blažek]   .  Praha : P3K, 2012 . 1 online zdroj (363 stran, 24 stran nečíslovaných obrazových příloh)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  Praktický judaismus
 4. Židovské motivy v díle Viktora Fischla [rukopis] / Martina Svojtková   .  2010 . 87 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Židovské obřady a symboly / Simon Philip de Vries ; [z německého autorizovaného vydání ... přeložila ... Marie Holá]   .  Praha :  Vyšehrad,  2009 . 299 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 6. Židovské svátky : / Jan Divecký   .  Praha :  P3K,  2005 . 75 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 7. Židovské tradice a zvyky / Bedřich Nosek, Pavla Damohorská   .  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016 . 258 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  volný výběr10/000
 8. Židovské tradice a zvyky / Bedřich Nosek, Pavla Damohorská ; [ilustrace Dagmar Hamsíková]   .  V Praze :  Karolinum,  2010 . 271 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000