Search results

 1. 20 strategies for increasing student engagement / William N. Bender   .  West Palm Beach, FL : Learning Sciences International, [2017]  ©2017 . 1 online zdroj (xiii, 229 stran)
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  elektronické knihy01/000
  book
 2. Absolvent základní školy : sborník z pracovního semináře konaného dne 20.–21. června 2007 na Pedagogické fakultě MU / editoři Josef Maňák a Tomáš Janík   .  Brno :  Masarykova univerzita pro Centrum pedagogického výzkumu PdF MU,  2007 . 274 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 3. Academic skills problems : direct assessment and intervention / Edward S. Shapiro   .  New York :  Guilford Press,  1989 . viii, 232 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 4. Agresivní chování učitele ve vztahu k žákovi / [rukopis] Monika Gálusová   .  2006 . 77 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Ako pomáhať deťom dobre sa učiť / L.N. Skatkin   .  Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1955 . 107 s.
  book
 6. Ako predchádzať neprospechu žiakov na základnej škole : Metodické statě na pomoc učiteľovi / Sprac. [kol.] = [Z čes. orig. ] prel. M. Fúriková   .  Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1973 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Aktivita žáků 1. stupně ZŠ ve volném čase [rukopis] / Irena Mňuková   .  2006 . 81 l., 11 l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Aktivita žáků ve vyučování / Jarmila Skalková   .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1971 . 188 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F120/000
 9. Aktivity podporující rozvoj nadaných žáků ve volném čase / František Polka   .  2015 . 41 listů, 7 nečíslovaných listů příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP / Helena Grecmanová, Eva Urbanovská   .  Olomouc :  Hanex,  2007 . 178 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr11/010

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.