Search results

 1. ADHD krok za krokem / Jitka Kendíková   .  Praha : Raabe, [2019]  ©2019 . 159 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Alternativní mateřské školy a jejich vliv na školní zralost [rukopis] / Petra Zahálková   .  2011 . 148 l. [70] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Analýza komunikačních kompetencí u dětí na počátku školní docházky / Petra Horynová   .  2017 . 91 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza narušené komunikační schopnosti ve foneticko-fonologické rovině / Veronika Žáková   .  2018 . 69 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Analýza vybraných postupů práce v přípravných třídách na základních školách [rukopis] / Lenka Mindeková   .  2015 . 74 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Aspekty narušené komunikační schopnosti u žáků v prvních třídách základních škol / Michaela Zoulová   .  2017 . 72 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Aspekty narušené komunikační schopnosti ve vztahu ke školní zralosti / Andrea Srnková   .  2018 . 87 listů, 3 nečíslované listy příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 8. Budeme mít prvňáčka : pro rodiče dětí od 5 let / Jana Kropáčková   .  Praha :  Portál,  2008 . 158 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Čtenářská gramotnost v předškolním vzdělávání se zaměřením na rizika poruch čtení a psaní u dětí v posledním ročníku mateřské školy [rukopis] / Alexandra Berkyová   .  2013 . 69 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Deficity dílčích funkcí u dětí předškolního věku [rukopis] / Denisa Rekasová   .  2020 . 71 l. (94 318 znaků)
  book