Search results

 1. (Ne)reprodukovatelnost mikroskopického stanovení sinic / Petr Pumann, Tereza Pouzarová   .  Vodárenská biologie 2009.s. 182-186.
  article
 2. Adheze mikroskopických řas na pevné povrchy konstrukčních materiálů fotobioreaktorů / Marcela Širmerová ... [et al.]   .  Aprochem 2010 Aprochem.2. díl, s. 2363-2368.
  article
 3. Akumulace a eliminace microcystinů v rybách (Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix) a hodnocení biomarkerů po expozici sinicovou biomasou / Ondřej Adamovský ... [et al.]   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2008.S. 112-117.
  article
 4. 4.Algae

  Algae : an introduction to phycology / C. van den Hoek, D. G. Mann, H. M. Jahns   .  Cambridge :  Cambridge University Press,  1995 . xiv, 627 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  BI - Němcová dr.00/100
 5. ALGIPROPRE kontra sinice / Petr Vágner   .  Vodárenská biologie.Vodárenská biologie 2007.s. 148-152.
  article
 6. Atlas mikroorganismů / Jana Říhová Ambrožová   .  Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí, 2014 . 201 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad F700/000
  volný výběr91/000
 7. Atlas sinic a řas České republiky. 1 / autoři: Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Rodan Geriš, Barbora Chattová, Josef Juráň, Olga Lepšová-Skácelová, Petra Pitelková, Martin Puzstai, Pavel Škaloud, Jan Šťastný, Kateřina Čapková, Markéta Bohunická, Radka Mühlsteinová   .  České Budějovice : Powerprint, 2018 . 383 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 8. Atlas sinic a řas České republiky. 2 / Jan Kaštovský, Tomáš Hauer, Rodan Geriš, Barbora Chattová, Josef Juráň, Olga Lepšová-Skácelová, Petra Pitelková, Martin Puzstai, Pavel Škaloud, Jan Šťastný, Kateřina Čapková, Markéta Bohunická, Radka Mühlsteinová   .  České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018 . 479 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr21/000
 9. Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čístírny odpadních vod. 1. díl, Destruenti a producenti / Vladimír Sládeček, Alena Sládečková ; vyd. Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Praha   .  Praha :  Agrospoj,  1996 . 161 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr01/000
  book
 10. Biologické hodnocení rybníka Štenská [rukopis] / Tereza Pikrtová   .  2011 . 64 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100