Search results

 1. Ekotony v současné krajině : analýza a modelování ekotonů v povodí Trkmanky / Helena Kilianová ... [et al.]   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2009 . 167 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  GE - Balej Mgr.00/100
  sklad D10/000
  PV - Holcová Mgr.00/100
  volný výběr01/000
 2. Jarní povodeň roku 2006 v lužním lese řeky Dyje / Pavel Hadaš   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 47-56.
  article
 3. Limnology : lake and river ecosystems / Robert G. Wetzel   .  San Diego :  Academic Press,  2001 . xvi, 1006 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  BI - Němcová dr.00/100
 4. Naděje a beznaděj říční krajiny / Otakar Štěrba   .  Říční krajina.Říční krajina 4 = [River landscape 4.S. 316-319.
  article
 5. Návrh revitalizace drobného vodního toku Modla v extravilánu k.ú. Čížkovice / Štěpánka Hauptmannová   .  2015 . 64 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Osud těžkých kovů ve vodních ekosystémech pod ČOV / Dáša Štarmanová, Dana Komínková, Jana Nábělková   .  Vodárenská biologie 2010.s. 196-200.
  article
 7. Pramen života / Otakar Štěrba   .  Praha : Panorama, 1986 . 221 stran, 48 nečíslovaných stran obrazových příloh
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
  sklad E10/000
 8. Říční krajina : 2. ročník pracovní konference se zaměřením na problematiku řek a okolní krajiny / [pořadatel] Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí ; sborník připravili Jarmila Měkotová a Otakar Štěrba   .  Olomouc :  Univerzita Palackého,  2004 . 327 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 9. Říční krajina a její ekosystémy / Otakar Štěrba a kolektiv   .  V Olomouci :  Univerzita Palackého,  2008 . 391 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D100/000
  volný výběr31/000
 10. Slepá ramena Labe a jejich funkce v krajině v oblasti Pardubicka : [rukopis] / Michal Pecka   .  2004 . 41 s., 6 l. m. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.