Search results

 1. Anaerobní procesy, současné možnosti aplikace při čištění odpadních vod a stabilizaci kalů : sborník přednášek semináře : 22.5.1991, Praha / [vyd] Česká vědeckotechnická hospodářská společnost   .  Praha :  Česká vědeckotechnická hospodářská společnost,  1991 . 85 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D01/000
  book
 2. Čistírenské kaly a jejich využití [rukopis] / Lenka Urbanská   .  1999 . 39 s., 7 s. fot. a tab. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 3. Čistírenské kaly, vznik, úprava a využití. Možnosti zapracování do zemědělských půd, využití pro rekultivace a pro úpravy terénu. Ekonomické a environmentální aspekty [rukopis] / Josef Strachoň   .  2010 . 65 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. ČSN EN ISO 5667-13 : jakost vod - odběr vzorků. Část 13 : pokyny pro odběr vzorků kalů z čistíren a úpraven vody   .  Praha :  Český normalizační institut,  1999 . 24 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D00/100
 5. Ekonomické zhodnocení využití kalů z ČOV Chlumec [rukopis] / Anna Mazáčová   .  2008 . 40, [16] l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Hodnocení provozu ČOV Rudník / Žaneta Koucká   .  2018 . 78 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Jak využít metodu Colilert®-18 a Enterolert pro stanovení indikátorových organismů v čistírenských kalech / Ladislava Matějů ... [et al.]   .  Vodárenská biologie 2011.s. 142-145.
  article
 8. Kalová problematika 80 : sborník přednášek : 3.-5. června 1980, Karlovy Vary / vyd. Dům techniky ČSVTS, Ostrava   .  Ostrava :  Dům techniky ČSVTS,  1980 . 414 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 9. Kaly a tepelné zpracování čistírenských kalů. Část 1, Kaly : /Zdravotní závadnost kalů/ / Jindřich Nesvadba   .  Praha :  INKOTEKA - Environmentals Experts,  1994 . 20 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Kaly z čistíren odpadních vod jako alternativní palivo pro cementárny se zaměřením na Lafarge Cement a.s. Čížkovice / Karolina Filousová   .  2015 . 127 listů
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.