Search results

 1. „Hrad přepevný je Pánbůh náš.“ : saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury / Táňa Šimková   .  Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Praha : Scriptorium, 2018 . 333 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Als die Musen schwiegen / Karel Vilím ; [fotografien Dušan Špička]   .  Teplice :  Regionální muzeum v Teplicích,  2006 . 179 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 3. Analýza a výběr motivačních faktorů u kvalifikovaných lektorů v jazykové agentuře Skřivánek s.r.o. - oblast Severozápadní Čechy [rukopis] = The analysis and selection of motivation factors of qualified instructors working for the Skřivánek s.r.o. Language Agency - the North-West Bohemia region / Lucie Reichelová   .  2010 . 54 l., [4] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Analýza disparit v pokryvu modelového území Podkrušnohoří v porovnání s Českou republikou = Analysis of Podkrušnohoří land-cover disparities in comparison with the Czech Republic / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 46-53.
  article
 5. Analýza dlouhodobých antropických vlivů v modelovém území Podkrušnohoří = Analysis of longterm anthropic impacts in modelled region of Podkrušnohoří / Josef Seják   .  Studia oecologica.Roč. 2, č. 1 (2008), s. 28-34.
  article
 6. Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 1983-1992 / Jan Blažek, Petr Meduna a kolektiv   .  Most : Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1995 . 312 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 7. Architektura socialistického realismu v severozápadních Čechách / Lubomír Zeman   .  Ostrava :  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě,  2008 . 115 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 8. Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku / autoři textů: Barbara Balážová, Richard Biegel, Daniela Dvořáková, Milena Hauserová, Petr Hrubý, Michaela Hrubá, Miroslav Kamenický, Tomáš Karel, Alžběta Kratochvílová, Miroslav Lacko, Petr Macek, Aleš Mudra, Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Michaela Ottová, Jan Royt, Táňa Šimková, David Tomíček, Lubomír Zeman   .  Praha : ViaGaudium s.r.o. : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2016 . 407 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
 9. Barokní sloupy Nejsvětější trojice v severozápadních Čechách / [rukopis] Tomáš Horáček   .  2005 . 72 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Barokní umění v severozápadních Čechách : sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 24.-25. května 2001 / uspořádali Petr Hrubý a Michaela Hrubá   .  Ústí nad Labem :  Albis International,  2003 . 303 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. historie FF00/100

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.