Search results

 1. Beletrie. 2 / Josef Čapek ; [uspořádal a k vydání připravil, ediční poznámku napsal Jiří Opelík]   .  Praha :  Triáda,  2010 . 613 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 2. Beletrie pro děti / Josef Čapek ; [uspořádal a k vydání připravil Luboš Merhaut]   .  Praha :  Triáda,  2013 . 302 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr00/010
 3. Bratři Čapkové / Oleg Malevič ; [z ruského originálu ...] přeložila Hana Štěpánková   .  Praha :  Ivo Železný,  1999 . 297 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. Čapci / Marie Šulcová ; [doslov a vysvětlivky napsala autorka]   .  Praha :  Melantrich,  1985 . 369 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B20/000
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr10/000
 5. Čapci očima rodiny / Helena Koželuhová ; k vyd. připrav. Jaromír Slomek   .  Praha :  B. Just,  1994 . 171 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Čtrnáctero prací o Karlu Čapkovi a ještě jedna o Josefu Čapkovi jako přívažek / Jiří Opelík   .  Praha :  Torst,  2008 . 258 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. bohemistiky PF00/100
  volný výběr00/010
 7. Dramatika pro děti. Díl 3, 3x Karel a Josef Čapkovi / sestavila Zdena Josková   .  Praha :  ARTAMA,  1991 . 127 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 8. Dvojí osud : Dopisy Josefa Čapka, které v letech 1910-1918 posílal své budoucí ženě Jarmile Pospíšilové : Výtvarný doprovod z díla J. Čapka / Josef Čapek ; Připravili: Jaroslav Dostál (výběr dokumentárních fot.), Jiří Opelík(výběr a příprava textů, ediční pozn., vysvětl., doslov Dvojí historie, rejstříky), Jaroslav Slavík (výběr výtvarného doprovodu, ediční pozn., vysvětl.,doslov Malíř epistolograf, rejstříky ; Fot. reprodukcí: [kol.]   .  Praha :  Odeon,  1980 . 332, [3] s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 9. Dvojí osud : dopisy Josefa Čapka které v letech 1910-1918 posílala své budoucí ženě Jarmile Pospíšilové / [připravili Jaroslav Dostál ; Jiří Opelík ; Jaroslav Slavík]   .  Praha :  Odeon,  1980 . xlvi, 332 s., [64] s. obr. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 10. Chůzí kulhavou : [rukopis] próza a malba Josefa Čapka / Michaela Strnadová   .  2005 . 64 l.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100