Search results

 1. Adaptace seniorů na nové prostředí v ústavu sociální péče [rukopis] / Petra Hašková   .  2011 . 56 l., [28] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 2. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem / Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová   .  Praha :  Portál,  2007 . 243 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr20/000
  PS - Závora Mgr.00/100
 3. Aktivizační činnosti v domově pro seniory [rukopis] / Radka Veselská   .  2011 . 63 l., [3] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 4. Dějiny obce Horní Beřkovice od založení do roku 1940 [rukopis] / Barbora Větrovská   .  2009 . 112 l. [60] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 5. Dopady transformace na kvalitu života v sociální službě [rukopis] / Tereza Wagnerová   .  2011 . 82 l., [14] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 6. Ekonomické dopady zákona č. 109/2002 Sb. na Výchovný ústav a dětský domov se školou v Místě [rukopis] / Lenka Žižková   .  2005 . 70 s., 8 s. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 7. Ergoterapeutický přístup u osob v domově pro seniory [rukopis] / Linera Rachapova   .  2023 . 52 l. 9 l. příloh
  book
 8. Integrace lidí s mentálním postižením žijících v domovech sociální péče do otevřeného trhu práce [rukopis] / Monika Seidlová   .  2010 . 77 l. [11] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 9. Lázeňství jako nedílná součást komplexní zdravotní péče [rukopis] = Spa as an integral part of complex health care / Martina Kadlecová   .  2009 . 51 l., [28] l. příl.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad C00/100
 10. Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením a s klienty vyžadujícími trvalou péči / Marlis Pörtner   .  Praha :  Portál,  2009 . 175 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr40/010

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.