Search results

 1. ,,Pryč s kořalkou! Aneb kritika Židů jako výrobců a prodejců alkoholu v periodickém tisku v letech 1867-1918 [rukopis] / Břetislav Křivda   .  2023 . 50 l. (80 681)
  book
 2. 20 let Ústavy České republiky : ohlédnutí zpět a pohled vpřed / Aleš Gerloch, Jan Kysela a kolektiv   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2013 . 391 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 3. 25 let Ústavy České republiky / Vojtěch Šimíček (ed.)   .  Praha : Leges, 2019 . 161 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000
 4. 50 Jahre Bayerische Verfassung : Bayerischer Landtag 1946-1996   .  München : Bayerischer Landtag, [1996]  ©1996 . 44 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. germanistiky FF (mediotéka)00/100
 5. The ABC of European Union law / Klaus-Dieter Borchardt   .  Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,  2010 . 131 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  Evrop. dok. středisko10/000
 6. Amerika v pokušení / Robert H. Bork   .  Praha :  Victoria Publishing,  1993 . 421 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 7. Antická státověda v díle M.T. Cicerona / Petr Dostalík   .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2009 . 163 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
 8. Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu / [autorský tým Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM: Jan Bureš ... et al.]   .  Praha :  Úřad vlády České republiky,  2005 . 93 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad E10/000
  volný výběr20/000
 9. Athénská ústava / Aristotelés ; [z řeckých originálů uvedených v předmluvě přeložil, předmluvu a poznámky napsal Pavel Oliva]   .  Praha :  Arista : Baset,  2004 . 173 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  kat. politologie a filozofie FF00/100
  volný výběr20/000
 10. Bayerische Verfassungsurkunden : Dokumentation zur bayerischen Verfassungsgeschichte / beabeitet von Alfons Wenzel   .  Stamsried : Ernst Vögel, 1995 . 108 stran
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.