Search results

 1. Abeceda mzdové účetní   .  Olomouc :  Anag,  1997 . 263 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 2. Abeceda mzdové účetní   .  Olomouc :  Anag,  1996 . 218 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 3. Abeceda mzdové účetní 2004   .  Olomouc :  Anag,  2004 . 455 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 4. Abeceda mzdové účetní 2008 / B. Šubrt ... [et al.]   .  Olomouc :  ANAG,  2008 . 534 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D10/000
 5. Abeceda mzdové účetní 2014 / Bořivoj Šubrt ... [et al.]   .  Olomouc :  ANAG,  2014 . 607 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad B10/000
 6. Abeceda mzdové účetní '98   .  Olomouc :  Anag,  1998 . 286 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 7. Abeceda pro mzdové účetní   .  Olomouc :  Anag,  1995 . 229 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D20/000
 8. Abeceda účetnictví 2007 : pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu / Jaroslava Svobodová a kolektiv   .  Olomouc :  ANAG,  2007 . 455 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D60/000
  volný výběr10/000
 9. Abeceda účetnictví 2008 : pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu / Jaroslava Svobodová a kolektiv   .  Olomouc :  ANAG,  2008 . 503 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  sklad D40/000
  volný výběr10/000
 10. Abeceda účetnictví pro podnikatele 2007 : kolektiv autorů úvod do soustavy účetnictví, dlouhodobý majetek mimo finanční majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, dlouhodobé závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, mezinárodní účetní standardy /   .  Olomouc :  ANAG,  2007 . 439 s.
  Dislocation Available Unavail./Only at library Issued Reservations
  volný výběr10/000

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.