Search results

 1. Calorific values of Miscanthus x giganteus biomass cultivated under suboptimal conditions in marginal soils / Diana Nebeská, Josef Trögl, Dominika Žofková, Alena Voslařová, Jiří Štojdl, Valentina Pidlisnyuk   .  Studia oecologica.Roč. 13 (2019), číslo 1, strana 61-67.
  article
 2. Eko-vědomé přemýšlení: fenomelonologická ontologie A. Hogenové jako základ ekologické výchovy = Eco-conscious thinking: phenomenological ontology of A. Hogen as the basis of ecological education / Kateřina Marková   .  Studia oecologica.Roč. 13 (2019), číslo 1, strana 3-12.
  article
 3. Hodnocení příbřežních biotopů malých vodních toků a jimi plněných ekosystémových funkcí v krajině = Evalution of riparian habitats of the small watercourses and ecosystems functions performed / Jiří Jakubínský, Pavel Cudlín, Lenka Štěrbová   .  Studia oecologica.Roč. 13 (2019), číslo 1, strana 13-25.
  article
 4. Nález vzácného střevlíka (Coleoptera: Carabidae) Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) na výsypkách po těžbě hnědého uhlí u města Most (severozápadní Čechy) = Record of the rare ground beetle (Coleoptera: Carabidae) Polistichus connexus (Geoffroy, 1785) on the heaps after brown coal mining near the Most town (northwestern Bohemia) / Michal Holec, Diana Holcová, Pavel Jaroš   .  Studia oecologica.Roč. 13 (2019), číslo 1, strana 37-45.
  article
 5. Rekultivace a sukcese na lokalitách Severočeských dolů a.s. = Restoration and succession in the North Bohemian mines localities / Michal Řehoř, Petr Vráblík   .  Studia oecologica.Roč. 13 (2019), číslo 1, strana 26-36.
  article
 6. Rostlinstvo biotopů vzniklých hornickou a těžební činností na Krušných horách = The plants of biotopes created by mining activity in the Krušné hory mountains / Iva Machová, Karel Kubát, Jiří Štojdl   .  Studia oecologica.Roč. 13 (2019), číslo 1, strana 46-60.
  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.