Search results

 1. Analýza efektivnosti výdajů obcí ČR na životní prostředí - případová studie pro odpadové hospodářství = Analysis of municipal environmental expenditures efficiency in the Czech Republic - case study for waste management / Jana Soukopová, Eduard Bakoš   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 37-46.
  article
 2. Analýza nákladových a cenových vztahů v odpadovém hospodářství ČR = Analysis of cost and price relationships in waste management of the Czech Republic / Jiří Hřebíček, Michal Hejč, Jana Soukopová   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 47-55.
  article
 3. Eko-průmysl ČR a jeho zahraničně-obchodní potenciál = Czech eco-industry and its foreign trade potential / Egor Sidorov, Iva Ritschelová, Jiří Študent   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 21-31.
  article
 4. Ekonomické aspekty ekologického zpracování autovraků z pohledu využití druhotných surovin = Economic aspects of ecological processing of car wrecks from point of secondary raw materials use view / Jan Čapek, Milan Graja, Roman Graja   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 75-84.
  article
 5. Employment impact of the environmental policy in the Czech Republic / Eva Tošovská, Iva Ritschelová   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 13-20.
  article
 6. International trade in environmental goods: trends in the Czech Republic / Iva Ritschelová, Egor Sidorov, Aleš Klicnar   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 32-36.
  article
 7. Kvalita životního prostředí jako měkký faktor ekonomického rozvoje města na příkladu Ústí nad Labem = The quality of the environment as a soft factor of economic development of city on the example of Usti nad Labem / Jaroslav Koutský   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 85-92.
  article
 8. Modelování ekonomických efektů energetického využití biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu v kraji = Economic effects modeling of energy use of municipal waste biodegradable components in the region / Robert Baťa   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 56-65.
  article
 9. Představuje evropská politika předcházení klimatickým změnám pro průmysl regulační riziko? = Does the European climate policy present a regulatory risk for industry? / Eva Tošovská   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 4-12.
  article
 10. Sledování externalit v environmentálním manažerském účetnictví = Tracking of externalities in the framework of environmental management accounting / Miroslav Hájek   .  Studia oecologica.Roč. 4, č. 1 (2010), s. 66-74.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.