Search results

 1. Akreční lapilli v melafyrech podkrkonošské pánve = Accretionary lapilli in melaphyres of the Krkonoše Piedmont Basin / Vladislav Rapprich   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 39-41.
  article
 2. Aplikace počítačového modelování při využívání geotermální energie = Use of computer modeling in geothermal energy utilization / Petr Lukeš   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 225-228.
  article
 3. Barrandova skála – výtvor orogeneze nebo podmořský sesuv? = The Barrande's Rock – a product of orogeny or submarine slide? / Pavel Röhlich   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 41-44.
  article
 4. Biogeochemická akumulace těžkých kovů na haldě opuštěného uhelného a uranového dolu v Bečkově u Žacléře = Biogeochemical accumulation of heavy metals at waste dump of former uranium and coal mine at Bečkov near Žacléř / Bohdan Kříbek ... [et al.]   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 167-172.
  article
 5. Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii = Bioavailable metals in soils contaminated by mining and processing of base metal ores in Namibia / Vladimír Majer, Bohdan Kříbek, Jaromír Šikl   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 204-208.
  article
 6. Biostratigrafie spodnokřídových sedimentů slezské jednotky na základě studia vápnitých nanofosilií (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) = Biostratigraphy of the Lower Cretaceous sediments based on the study of calcareous nannofossils (Outer Flysch, Western Carpathians, Czech Republic) / Lilian Švábenická   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 63-72.
  article
 7. Bývalé lázničky s kapličkou ve Zdravé Vodě u městyse Nové Hvězdlice = Former local spa and a chapel in the settlement of Zdravá Voda in Southern Moravia / Jan Čurda   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 215-217.
  article
 8. Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce = Dachiardite-Ca from Proseč pod Ještědem near Liberec / Petr Pauliš ... [et al.]   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 179-181.
  article
 9. Determinační klíč on-line – pomůcka při určování těžkých minerálů = On-line filed guide - facilitation to heavy minerals determination / Tamara Sidorinová, Pavel Bokr, Zdeněk Táborský   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 189-191.
  article
 10. Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví = Groundwater residence time and nitrate contamination in shallow aquifers formed in basin Cretaceous sedimentary fills / Renáta Kadlecová ... [et al.]   .  Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007.s. 217-224.
  article

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.